ANGLAIS
ESPAGNOL
ESPAGNOL
ANGLAIS

   

whisky, UK

( pl whiskies )
noun ,
   

whiskey

( pl whiskeys ) (US & Ir)
noun [ˈwɪskɪ]
  whisky m

Mots proches