GERMAN
ENGLISH
ENGLISH
GERMAN

  

Arsch

( pl Ärsche )
der
(salopp)
1. [Gesäß]   arse (UK), ass (US)
2. [Blödmann]   arsehole (UK), asshole (US)
 am Arsch der Welt  in the back of beyond
 im Arsch sein (vulg)   to be fucked
 jm in den Arsch kriechen (vulg)   to lick sb's arse (UK) oder ass (US)
 leck mich am Arsch! (vulg)   fuck off!


similar words

Quel mot correpond à cette image ?