DEUTSCH
ENGLISCH
ENGLISCH
DEUTSCH

  

wann


Adverb
  when
 bis wann?   until when?, till when?
 seit wann lebst du schon hier?   how long have you been living here?
 von wann bis wann?   when?
 wann du willst   whenever you want

Im Alphabet davor/danach

Comment traduisez-vous « noir » ?