GERMAN
ENGLISH
ENGLISH
GERMAN

  

exakt


Adjektiv
  exact
[Arbeit]   precise

  

exakt


Adverb
  exactly
[arbeiten]   with precision

similar words

Que voit-on sur cette image ?